Tu môže byť slogan

NOVINKY


Theta

ONE TO ONE WORKSHOPY


póldňové jednodňové dvojdňové

 • rozhovory zamerané na nájdenie toho, čo je prioritne potrebné riešiť
 • terapie na vyriešenie problémov
 • výuka jednoduchých techník z hypnoterapie, NLP alebo thetahealingu bežne použiteľných pre vás v každodennom živote
 • pri 1- a 2 – dňových workshopoch v prípade záujmu krátka inštruktáž k nordic-walkingu a prechádzka alebo krátke jógové cvičenie
 • Kedy?
 • počas celého roka počas pracovného týždňa alebo cez víkendy
 • ½ - denný = 4 hodiny od 9. alebo 14. hodiny
 • 1 - denný = 8 hodín od 9., 10. alebo 11. hodiny
 • 2 - dňový = 2 x 8 hodín podľa dohody
 • Kde?
 • V Bratislave , Břeclavi, Topoľčanoch, inde podľa dohody
 • Ostatné:
 • pitný režim a jednoduché občerstvenie zabezpečené
 • pri 2- dňovom kurze pomôžem klientovi nájsť ubytovanie