Tu môže byť slogan

Ochrana osobných údajov mojich klientov je dôležitá. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby súvisiace s internetovou stránkou www.t-balance.eu, FB stránkou Terapie T-balance Tatiana Tomaškovičová,

 

  • Ing. Tatiana Tomaškovičová – osobné poradenstvo, IČO: 40800903 sa zaväzuje, že žiadne osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  • Ing. Tatiana Tomaškovičová – osobné poradenstvo spracováva osobné údaje výlučne za účelom:
    • Poskytovania služieb súvisiacich s internetovou stránkou ,www.t-balance.eu, FB stránkou Terapie T-balance Tatiana Tomaškovičová, zdokonalenia jej služieb, na poskytovanie informácií o novinkách

 

  • Ing. Tatiana Tomaškovičová – osobné poradenstvo vykonáva náležité bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany osobných údajov proti neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej zmene, zverejneniu či ich zničeniu.
  • Ing. Tatiana Tomaškovičová nesprístupňuje osobné údaje klientov a potencionálnych klientov tretím stranám

 

  • Klient, účastník workshopu alebo inej akcie organizovanej alebo spoluorganizovanej Ing. Tatianou Tomaškovičovou – osobné poradenstvo, dáva svoj súhlas a oprávnenie využívať jeho osobné údaje v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente, pričom príspevky, výroky, fotografie atď. nebudú zverejnené na www.t-balance.eu, FB stránkeTerapie T-balance Tatiana Tomaškovičová, v prípade, že klient/účastník akcie vyjadrí svoj nesúhlas písomne a tento bude osobne odovzdaný alebo doručený mailom na adresu tatiana.nlp.hypno@email.cz