Tu môže byť slogan

TERAPIE


Hypno

Hypnoterapia


Hypnóza je zmenený stav vedomia, v ktorom komunikujeme priamo s našim podvedomím alebo nevedomím. Vďaka tomu môžeme prijímať, spracovať a integrovať pozitívne zmeny.

Ak máte problém, trápenie a potrebujete a chcete to riešiť:

 • strach až fóbiu z ľudí, výšok, hĺbky, ľudí, vody, uzatvorených alebo otvorených priestorov, hmyzu... bolesť, úzkosť, poruchy spánku
 • hnev, zlosť
 • nedostatok sebavedomia
 • vzťahy s blízkymi ľuďmi, kolegami, osobami z nášho okolia
 • všetko, čo sa dá zhrnúť pod hlavičku "Bežné problémy bežných ľudí"
 • syndróm vyhorenia
 • ukončenie závislosti - fajčenie, lieky
 • nepríjemné spomienky
 • zajakávanie
 • regresná terapia...

je táto terapia pre vás vhodná.

 • Čo sa deje počas terapeutickej konzultácie?
 • Začínam rozhovorom s klientom, pri ktorom nájdeme to, čo je potrebné riešiť. Následne uvediem klienta do stavu maximálneho uvoľnenia ,v ktorom robí vďaka práci svojho podvedomia, ktoré má odpovede na všetky otázky, vnútorné zmeny svojich nastavení. Klient celý čas vie, čo sa deje, o čom spolu hovoríme.
 • Nikto nemôže byť zhypnotizovaný proti svojej vôli.
 • Významná pre spoluprácu klienta a hypnoterapeuta je vzájomná dôvera.
 • Kontraindikácie alebo kto nesmie byť zhypnotizovaný: sú to ľudia , ktorí majú psychózu, roztrúsenú sklerózu, schizófreniu, epilepsiu a deti do 6 rokov.

NPL

NLP - neurolingvistické programovanie


NLP – Neurolingvistické programovanie sa zaoberá štúdiom komunikácie za účelom dosahovania želaných výsledkov.

Pomáha rýchlo urobiť zmeny, keď chcete:

 • byť sebavedomejší a sebaistejší
 • ľahko dosahovať ciele
 • zbaviť sa strachu z vystupovania na verejnosti, z autorít, neúspechu, fóbií, a vďaka tomu žiť bez obmedzení
 • zmeniť svoje emócie, nastavenie...
 • Pomocou techník NLP to a mnoho iného dokážete.
 • Terapeut nepotrebuje v niektorých prípadoch vedieť, čo klient rieši – ak o tom klient nechce hovoriť, aj tak ho privedie k vyriešeniu danej situácie. Preto je táto technika vhodnejšia ako hypnoterapia pre tých, ktorí si všetko chcú spracovať sami v sebe a zatiaľ sa terapeutovi nedokážu úplne otvoriť.
 • NLP využíva niečo z techník hypnoterapie a v hypnoterapii sú zaradené prvky z NLP, preto sa výborne dopĺňajú.